Beethoven – Symphony # 9 “An die Freude”

Beethoven - Symphony # 9 "An die Freude"

When

06/01/2023    
00:00

Trojkráľový koncert “S Ódou na radosť”

 

Štátna filharmónia Košice

Robert JINDRA, dirigent

Slovenský filharmonický zbor

Jozef CHABROŇ, zbormajster

Simona ŠATUROVÁ, soprán

Monika JÄGEROVÁ, mezzosoprán

Cosmin IFRIM, tenor

Peter KELLNER, bas