DVOŘÁK Moravian Duets

Artist
Šaturová Cukrová Nekornec Spurný
Released
2018
Genre
Classic

DVOŘÁK MORAVIAN DUETS

Supraphon 2018

SIMONA ŠATUROVÁ / MARKÉTA CUKROVÁ
PETR NEKORANEC

VOJTĚCH SPURNÝ / PIANO

Recorded on the Antonín Dvořák’s piano (Bösendorfer, Wien 1879)
at the Antonín Dvořák Museum, Prague, 3–8 June, 2017.
Nahráno na klavír Antonína Dvořáka (Bösendorfer, Vídeň 1879)
3. – 8. července 2017 v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze.
Recording director / hudební režie Jiří Gemrot
Sound engineer / mistr zvuku Jan Lžičař
Piano tuned by / příprava a ladění klavíru Tomáš Fučík
Producers / producenti Matouš Vlčinský (Supraphon), Jaroslav Šefrna (Camerata)
SPECIAL THANKS TO
The State Fund of Culture of the Czech Republic for the financial support provided to this project
The National Museum / The Antonín Dvořák Museum Prague for making the original Dvořák’s piano
accessible for the recording.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Státnímu fondu kultury ČR za finanční podporu, která umožnila vydání této nahrávky
Národnímu muzeu / Muzeu Antonína Dvořáka v Praze za umožnění realizace nahrávky
na klavíru Antonína Dvořáka.